Genelec Community Forum has been archived

Thank you for all the years of Community discussions and activity!

The time has come for us to retire the community forums, but we will keep everything available for reading. There is a lot of valuable content written over the years, and you'll be able to access all of that. However, no new posts can be written, or old posts modified.

If you have questions, we recommend you use the Support function on the bottom right corner to contact our Customer Support directly.

Alternatively, if you wish to engage in a community discussion with other people, there are many active forums available. There is also an active, fan managed GENELEC COMMUNITY in Facebook, and many Genelec employees are active in the discussions there.

We are sorry for any possible inconvenience this may cause you, but we hope to hear from you through the other channels mentioned above.

Genelec Support

Message Boards

I've had my 8030As

helenmai, modified 4 Years ago.

I've had my 8030As

Youngling Posts: 1 Join Date: 11/9/18 Recent Posts

Nhờ vào kinh nghiệm đã làm qua nhiều bài luận văn mọi chuyên ngành ở các cấp bậc, đặc biệt là viết thuê luận văn thạc sĩ luật nên hôm nay Luận Văn Nhanh chúng tôi xin chia sẻ một số lưu ý đến những bạn đang và sắp làm đề tài này.

 

Sau mỗi chương trình học , chắc hẳn ai cũng phải hoàn thành bài luận văn cuối khóa. Học càng cao mức độ luận văn càng khó và đặc biệt đối với luận văn thạc sĩ luật, bạn cần đầu tư nhiều thời gian và công sức. Để hoàn thành tốt được nó thì bạn phải tìm hiểu cũng như nghiên cứu rất nhiều nguồn thông tin khác nhau.

 

Khi tự làm bài luận, bạn sẽ tự tổng hợp được kiến thức mà mình đã học và đồng thời nâng cao được nhiều kỹ năng như: tìm kiếm thông tin, phân tích, tư duy.. Tuy sẽ có lợi cho bạn về sau nhưng thực sự đối với những người quá bận rộn với công việc thì e rằng khó có thể dành hết tâm huyết để đầu tư vào nó.

Tham khảo thêm các dịch vụ khác của Luận văn 1080:

luận văn giáo dục

làm thuê luận văn cao học

jani-oksanen, modified 4 Years ago.

RE: I've had my 8030As

Jedi Master Posts: 449 Join Date: 3/30/17 Recent Posts

Hello,

I'm sorry to hear about the failure. To have your monitor repaired, please contact your nearest distributor. You can find them from link below:

https://www.genelec.com/where-buy

Best Regards,
Jani Oksanen
Customer Support Team